Sprzątanie brzegów naszych wód 25.04.2021

Zarząd koła PZW nr 1 Gdańsk-Śródmieście zaprasza wszystkich członków koła na zbieranie śmieci na brzegach naszych wód w dniu 25 kwietnia 2021. Spotykamy się na parkingu przy ujściu kanału Piaskowego do Martwej Wisły w niedzielę 25 kwietnia b.r. o godz. 7.30. Dojazd we własnym zakresie. Zapewniamy worki na zebrane śmieci.

Prezes koła PZW nr 1

Piotr Szpryngier