Terminarz wyjazdów organizowanych przez koło PZW nr 1 Gdańsk-Śródmieście w 2022 roku

Zarząd koła PZW nr 1 przedstawia plan imprez sportowych koła na rok 2022. Zastrzegamy prawo do zmiany terminu lub wody w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków hydro-meteorologicznych bądź zmian wymuszonych przez zawody wyższego szczebla.

Prezes koła PZW nr 1

Piotr Szpryngier