Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze koła 19 listopada 2022r.

Zarząd koła PZW nr 1 Gdańsk-Śródmieście postanowił zwołać Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze koła w dniu 19 listopada 2022, w pierwszym terminie o godz. 15.00, w drugim terminie o godz. 15.15, w sali konferencyjnej ZO PZW w Gdańsku, ul. Rajska 2. Zapraszamy wszystkich chętnych członków koła.
Prezes koła
Piotr Szpryngier