Zapraszamy na wiosenne porządki naszych wód

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego koła na sprzątanie brzegów kanału Piaskowego (Koszwalskiego) i Martwej Wisły w dniu 16 kwietnia 2023 r. Zbiórka o godz. 8.30 przy wjeździe na kanał Piaskowy od strony Martwej Wisły w m. Trzcinisko.

Prezes koła PZW nr 1

Piotr Szpryngier