R E G U L A M I N

R E G U L A M I N

Cyklu zawodów zaliczanych do klasyfikacji Wędkarza Roku 2018  w dyscyplinie spławikowej i spinningowej  koła  PZW  Gdańsk Śródmieście

 

 

 1. Regulamin określa zasady i reguły wędkarskich zawodów spławikowych i spinningowych organizowanych przez koło Gdańsk Śródmieście w 2018 roku a odpowiedzialnym za realizację  jest    V-ce  Prezes ds. sportu.

 

 1. Zawody  rozgrywane są zgodnie z zasadami organizacji sportu  wędkarskiego i RAPR oraz  wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej z rozgraniczeniem na , kategorie seniorów i kobiet w dyscyplinie spławikowej i seniorów w dyscyplinie spinningowej przy udziale minimum trzech zawodników w każdej kategorii.                                                                     

 

 1. Do cyklu zawodów, z których będzie wyłoniony zwycięzca Wędkarza Roku 2018  w każdej kategorii, zaliczamy MK tura I , MK tura II oraz GPx 1 i GPx  2.                                                              Po połączeniu wyników obu kategorii   zostanie wyłoniony również  Super Wędkarz roku 2018                                                                

 

 1. Zawodnik nieobecny na I turze Mistrzostw Koła może wziąć udział w II turze ale nie będzie klasyfikowany w Mistrzostwach Koła a wynik będzie uwzględniony tylko w klasyfikacji do Wędkarz Roku 2018.

 

 1. Zawodnik nieobecny na zawodach będzie uwzględniony w klasyfikacji  Wędkarz Roku z ilością punktów równą ilości biorących udział w danych zawodach +1 pod warunkiem  obecności na  przynajmniej trzech zawodach danej dyscypliny w sezonie.

 

 1.  O ewentualnych odstępstwach od w/w  regulaminu decyduje organizator wcześniej   powiadamiając sędziego głównego zawodów.

 

 1. Zawodnik jest zobowiązany do obecności w trakcie zakończenia zawodów.

 

 1.  W obu dyscyplinach wędkarskich zabrania się wędkowania przed rozpoczęciem zawodów pod rygorem dyskwalifikacji.

 

 1. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach spławikowych / ze względów organizacyjnych / zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu  osobiście lub telefonicznie do czwartku poprzedzającego każde zawody w siedzibie Koła . Nad wodą  przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się tylko sprawdzenie obecności wg. listy zgłoszenia bez możliwości zapisów .

 

 1. Miejsce rozegrania  zawodów może ulec zmianie po wcześniejszym  powiadomieniu przez organizatora.

 

 1. Regulamin obowiązuje w 2018 roku.                                            

                                                                                                      

                                                                                                                 V-ce  Prezes ds./sportu

                                                                                                                          Jan Wawrzynowicz

Ramówka czasowa zawodów:

 

– do 6.45         – potwierdzenie  obecności wg. listy zgłoszeń – spławik ….. /dla spinningu zapisy /

– 6.45 – 7.00   –   losowanie stanowisk,

– 7.00 – 7.15   –  otwarcie zawodów i odprawa sędziowska, ……………   / 6.45 – 7.00 dla spinningu /.

– 7.15              –  rozejście się po stanowiskach   / spławik /

– 7.45              – kontrola zanęty i sprzętu,

– 9.00 – 13.00 – rozpoczęcie łowienia, …………………………………….. / 7.00 – 13.00  dla spinningu /

– 13.00            – ważenie ryb i ogłoszenie wyników,  …………………….. /13.30 – 14.00 dla spinningu /

– 14.00            – zakończenie zawodów.