Rozpoczynamy kolejny okres pracy w kole

21 listopada 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków koła PZW nr 1 Gdańsk-Śródmieście, które rozliczyło Zarząd i organy koła z działalności w okresie od 2017 roku do prawie końca 2021 roku. Z powodu pandemii Covid-19 zgromadzenie odbyło się z prawie rocznym opóźnieniem. Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi koła i przyjęło sprawozdania Komisji Rewizyjnej … Continue reading "Rozpoczynamy kolejny okres pracy w kole"

Read More