Rozpoczynamy kolejny okres pracy w kole

21 listopada 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków koła PZW nr 1 Gdańsk-Śródmieście, które rozliczyło Zarząd i organy koła z działalności w okresie od 2017 roku do prawie końca 2021 roku. Z powodu pandemii Covid-19 zgromadzenie odbyło się z prawie rocznym opóźnieniem. Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi koła i przyjęło sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego koła.

Wybrano władze koła – prezesem Zarządu został wybrany Piotr Szpryngier, natomiast do Zarządu koła wybrano: Izabelę Kędzierską, Jolantę Koprowską, Jana Wawrzynowicza, Krzysztofa Wrosza, Krzysztofa Kurszewskiego, Ryszarda Zawistowskiego i Krystiana Klimentowskiego.

Wybrano także Komisję Rewizyjną w osobach: Danuta Sobieska, Andrzej Sokołowski i Bartosz Sokołowski oraz Sąd Koleżeński w osobach: Ryszard Szumotalski, Jarosław Dąbrowski i Łukasz Jędrzejczak.

Delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów wybrano następujące osoby: Piotr Szpryngier, Krzysztof Kurszewski, Andrzej Sokołowski, Krzysztof Wrosz i Maciej Wietecha. Zastępcami delegatów na OZD zostali: Jan Wawrzynowicz i Adam Cimek.

Podczas gorącej dyskusji zgromadzeni skierowali w formie uchwały zgromadzenia szereg wniosków do władz zwierzchnich i za ich pośrednictwem do władz państwowych związanych z umocnieniem ochrony przyrody i poprawą warunków wędkowania.